Биография

 

  • Професор от 1991 Д.№ 15551 от 04.07.1991,протокол15 от 26.06.1991г.
  • Доктор по икономика-Д.№4364 от 11.06.1974г.
  • Рег.одитор Д.99 от 23.06 1992г.

 

        Биографични данни може да се намерите на стр.на МФ - рубрика история