Публикации- бюджет, данъци, финанси
 Untitled Document
 15 Jan, 2013
На 14.12.2012г.беше представена пубикуваната нова книга "Икономическата и финансовата политика в България от 1991-до 2011г.

 04 Nov, 2012
Сп.ИДЕС –бр.6/2011; бр.Размисли за новите изисквания за законовия одит

 04 Nov, 2012
Бр.8/2010г-Консолидираната фискална програма за 2011г

 04 Nov, 2012
Списание "Мениджър" – За дълга, бр.4 от 2012

 04 Nov, 2012
Списание "Мениджър" – Бюджетната прогноза и философията на управлението, бр.9 от 2010

 04 Nov, 2012
Списание "Мениджър" – Защо ни е еврото, бр.2 от 2010

 04 Nov, 2012
В-к Класа-Интервю,12.05 2012; 16.11.2010;23.08 2010

 04 Nov, 2012
Предстоящо отпечатване на книга”Икономическата и финансова политика в България 1991-2011г. 350 стр.

 28 Sep, 2009
Бюджетът на България за 2009

Изтегли публикация: budget_2009.pdf
 28 Sep, 2009
Интервю "Класа"

Изтегли публикация: klasa_1509.pdf
 28 Jul, 2009
Списание "Мениджър" - Бюджетният излишък-фактор за стабилност или ерозия на публичните услуги

 28 Jul, 2009
За и против споразумение с МВФ

 28 Jul, 2009
За икономическата политика,сребърния фонд и още нещо

 28 Jul, 2009
Бюджетът на България за 2009 г.

 28 Jul, 2009
За промените през 2009 по данъчните плащания върху печалбата на фирмите

 26 Jul, 2009
Списание "Мениджър" – За бюджетните разходи,бр.11 от 2008г.

 26 Jul, 2009
Списание "Мениджър" - Как да се намалят бюджетните разходи за 2009г. бр.7 от 2009г.

 26 Jul, 2009
"Делова седмица" - Бюджетът като правен и стопански акт.бр.47 и 48 от 2008г.

 26 Jul, 2009
Вестник "Класа" - Спадът на някои цени....от 10.11.2008г.

 26 Jul, 2009
Вестник "Класа" - След изборите бюджетът трябва да се актуализира-от 16.02-2009г..

 26 Jul, 2009
Вестник „Монитор” от 20.05. 2008г.,от 13.09..2008г.

 26 Jul, 2009
Вестник "Класа" от 7.07.2009г.

 26 Jul, 2009
Вестник "24 часа" от 26.06.2008г.

 26 Jul, 2009
Вестник "Дневник" - Бюджетният излишък-17.09,2008г.

 26 Jul, 2009
Вестник "Дневник" - Буферите на бюджет 2009 от ,11.12.2008г.